Blog

Weblog
Op het weblog is de voorbereiding van dit project te lezen. 
Van tal van gelegenheden en instanties, gebeurtenissen 
en voorvallen uit de wijk zijn verslagen gemaakt in beeld 
en geluid. Verslagen, geluiden en beelden die ook op deze website te zien en te horen zijn.

Klik hier om naar het blog te gaan.