Kunstenaars en werkgroep

Muzikanten, kunstenaars & werkgroep

Er wordt gewerkt met een groep muzikanten 
en kunstenaars en de voor dit project in het leven geroepen werkgroep ‘ Voordorp Horen & Zien . 
De werkgroep bestaat uit betrokken Voordorp-bewoners 
die  meewerken in de uitvoering en organisatie van dit 
aansprekende project.

vastekern
Nikos Tsilogiannis-slagwerk, percussie. 
Hermine Schneider-trompet, videomontage.
Ceciel Borghouts-toetsen, 
Bernadette van Beurten-composities, videobeelden,
 montage, fotografie & fretloze bas. 
Allen: laptop.

klasina wieringa-videobeeldenArturo
Klasina Wieringa-videobeelden
Arturo Escalante-techniek, videomixing

 

 

joost-ruben menno
Verspreiding flyers Joost, Ruben & Menno.

 

 

reitzjonkman
Website ontwikkeld 
in samenwerking met
Voordorpbewoner & website-bouwer 
Reitz Jonkman.