Hostel de Hoek

Verslag weblog 19 juli 2007.

Hostel de Hoek

Op de Kögllaan in Utrecht staat Hostel de Hoek. Dit hostel is een centrum waar het Leger des Heils zorg en een thuis biedt aan verslaafde dak en thuislozen.

Project ‘Binnenplaats’
Binnen de gemeente Utrecht werkt vanaf 2000 het Project ‘Binnenplaats’ aan de realisatie vanopvangplaatsen voor verslaafde dak en thuislozen in de gemeente Utrecht.
Het project heeft twee belangrijke doelstellingen:
het verbeteren van de leefsituatie voor deze groep en tegelijkertijd het verminderen van de overlast die deze groep veroorzaakt.

Eind juni heb ik een bezoek gebracht aan dit Hostel en had ik een gesprek met Frank Vader, de beheerder.

Nieuwe locatie
Tot voor kort was de groep tijdelijk ondergebracht op de Sartreweg, maar deze tijdelijke locatie is inmiddels afgebroken. Op 16 november is het nieuwe gebouw geopend door Gerrit Zalm.
Het gebouw heeft 26 kamers waar 2 groepen van 13 bewoners leven. De groep bewoners is opgedeeld in twee fasen, twee leefgroepen. De bewoners van fase 2 kiezen ten opzichte van fase 1 voor meerzelfstandigheid binnen de mogelijkheden die er zijn.
Van de bewoners van fase 1 wordt minder verwacht. Doorstroming naar de fase 2 behoort tot de mogelijkheden.

Veiligheid
De gemeente heeft onderzoek laten doen door een onafhankelijk onderzoeksbureau naar de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving. Er zijn in totaal 3 metingen uitgevoerd.
De conclusie is dat de opening van de Hoek geen negatieve invloed heeft op het woon- en leefklimaat in de omgeving. Dit geldt zowel voor de netheid en het onderhoud van de omgeving als voor de veiligheid.

Voorbeeld voor grote en middelgrote steden
De Utrechtse aanpak van de problematiek rond deze  sociaal kwetsbare groep is inmiddels een voorbeeld voor de grote en middelgrote steden in de rest van het land.

Luister in de geluidspeler naar de beheerder
Frank Vader:

      hosteldehoek-beheerder Frank Vader aan het woord

1. Uitleg over de organisatie.
2. Wat doet Hostel de Hoek.
3. Twee leefgroepen binnen het centrum.